Nie sme v tom sami!

Ivan's picture

O stránke http://ypsilon.sk/ som sa dozvedel dnes prostredníctvom kontaktného formulára od autora tohto projektu. A vďaka tejto stránke som sa dozvedel aj o ďalších podobních projektoch:

http://vmatus.szm.com/ypsilon/
http://vdp.sk/77

Či a ako dokážeme spojiť naše sili, ukáže čas. V každom prípade s veľkím potešením konštatujem, že v našej veci nie sme sami.