Poštoví holub

Ivan's picture

Vďaka covidu, ktorí zredukoval môj biznis na úplné minimum, mám dostatok času sa venovať administratívnim záležitostiam, ktoré súvisia s mojím ukrajinskím osadenstvom. Des.

Riaditeľ základnej školi, kam sa nám podarilo upratať Veroniku, si ma zavolal kvôli prihláške na strednú školu, kam má od septembra nastúpiť. A to som bol prosím pekne osobne dva tíždne predtím u riaditeľki tej strednej školi presne v tejto veci. Vívoj sa ale nedá zastaviť a medzičasom uzreli svetlo sveta nové administratívne postupi špeciálne šité na mieru ukrajinskím deťom.

Bolo treba noví papier. A potom ešte ďalší, ktorí už ale mala viplniť riaditeľka strednej školi. A tento ďalší bolo potrebné doručiť na regionálni školskí úrad. V roku 2022 komunikáciu medzi 2 organizáciami toho istého rezortu nerieši internet, ale daňoví poplatník, ktorí toto celé financuje. A tak som sadol do auta a poďho po spomínaní papier zaniesť zo strednej školi na regionálni úrad.

Regionálni úrad ale vôbec nechápal, čo tam robím, pretože vraj riaditelia škôl vedia presne ako postupovať. Tento druhí papier im nemám vraj doručiť ja, ale má tak učiniť riaditeľ základnej školi spolu s tím prvím papierom. Takže poďho naspäť na základnú školu.

Rezort školstva - kohože to chcete vzdelávať? Ako som povedal - žiaden intelektuálni vrchol ale birokraciou skrz naskrz prežratí suterén.

Keď internet nie je dosť dobrí, skúste poštové holubi.