Veľkí reset

Ivan's picture

Počas morovej epidémie v Londýne v roku 1665 sa obmedzenie normálneho života tíkalo domov, v ktorích bol mor. Mesto ustanovilo denného a nočného strážcu, ktorí dohliadali na to, abi z domu nikto nevichádzal. Mesto zároveň zabezpečilo zásobovanie takto uzatvoreních domov potravinami. Inak život išiel ďalej. Kto nemal mor, pracoval. Pretože musel. Svet ešte nepoznal vinález tlačenia peňazí, takže mestská kasa si mohla dovoliť financovať iba to, na čo reálne mala. V roku 1665 totiž ešte fungoval zdraví rozum.

Covid, na rozdiel od moru, nie je pre drvivú väčšinu postihnutích smrteľní. Priemerní vek obetí je napríklad v Británii dobre cez 80 a je mimochodom višší ako tamojšia priemerná dĺžka života. Napriek tomu normálni život pre všetkích skončil. Už aj tak zadĺžené štáti sa zadĺžili ešte viac. Verejné financie sú všeobecne chápané ako bezodní mešec. Zdraví rozum už skrátka nefunguje.

Presnejšie - funguje, ale dosť cinickím spôsobom. Keď covid dorazil do Talianska, miestni politici sa rozhodli pre lockdown. Napriek tomu, že sú po uši zadĺžení a nebiť Európskej centrálnej banki, krajina bi už dávno skrachovala. Veľmi dobre totiž vedeli, že im nikto nepovie ani pol slova. A môžu sa veselo zadlžovať ďalej. Nemecko a Holandsko si iste tiež vidíchli, že už nebudú musieť tak ako doteraz - a treba povedať, že dosť neúspešne - robiť akéhosi strážcu financií eurozóni. Veď predsa covid.

Všeobecne možno konštatovať, že pre rozvrátené verejné financie ktorejkoľvek krajini je covid skvelou správou. Všetki minulé zlé šafárenia sú razom zabudnuté. Teda nie nezodpovední politici, ale covid.

Veľkím hráčom je to jasné a malí sa opičia po nich. Veľká česť tím zopár vínimkám.

Pamätá sa ešte niekto na maastrichtské kritériá udržateľnosti verejních financií, podľa ktorích zadĺženosť nemá prekročiť 60% HDP? Aktuálni stav:

Grécko: 239%
Portugalsko: 166%
Taliansko: 165%
Španielsko: 124%
Francúzsko: 118%
Nemecko: 85%
Holandsko: 80%

Mimo eurozónu je to tiež bieda:

USA: 102%
Veľká Británia: 110%
Kanada: 111%

Čas na veľkí reset, čo poviete?