Juraj's blog

ipsilon.sk sa rozšírilo

Juraj's picture

Ivan a Alexander, dvaja nadšení propagátori reformovaného pravopisu v stíle jednoi.sk ma motivovali nápadom, prečo okrem doméni ypsilon.sk nezaregistrovať pre tento projekt aj doménu ipsilon.sk, bolo bi to tak konzistentnejšie. Doména vsak nebola voľná :(

Veľa domén kupujú ľudia s investičnou ideou, že ich v budúcnosti predajú za viac. Takto sa to stalo napríklad pri o2.sk, ktorú niekto šikovne kúpil ešte tesne predtím, ako mobilní operátor začal podnikať na Slovensku. Potom sa ju roki snažil získať, čo sa mu však veľmi nedarilo. Pravdepodobne majiteľ očakával horibilnú sumu za prevod a operátor sa rozhodol nezaplatiť.

Bol som si vedomí takíchto komplikácii a tak som sa nastavil na ťažké vijednávanie s existujúcim majiteľom. Naviše som nemal rozpočet na dojednávanie s majiteľmi o odkupení za odplatu. S malou dušičkou som ho oslovil so žiadosťou o moznosť presmerovania alebo darovanie na tento úmisel. Na moje prekvapenie mi na ďalší deň svietil v schránke email, v ktorom stálo, abi som otvoril ipsilon.sk a pozrel, či je to OK. Wow - bolo.

V tom čase som ešte netušil, kto je na druhej strane. Začali sme spolu komunikovať. Na moje veľké prekvapenie som zistil, že na druhej strane je simpatickí a oduševneni Oto, ktorí tiež niekoľko rokov chista kroki na popularizáciu a realizáciu mislienki zjdenodušenia pravopisu.

Teraz pracuje na vitvoreni verejného slovníka slovenskej víslovnosti. Vďaka nemu bi bolo možné urobiť automatickí prekladač existujúcich textov do reformovaného pravopisu Variant B, ktorého je zástancom. Ten, samozrejme okrem nahradenia ipsilonu jedním i, vižaduje povinnosť písať všetki mäkčene pri ďe,ťe,ňe,ľe a ďi,ťi,ňi,ľi. Umožnilo bi to ľuďom jednoznačne zachitiť, kde sa aká slabika má pri čítaní visloviť. Na základe tohoto slovníka bi bolo možné urobiť automatickí prekladač a spell-check. Ďalšia Otova mišlienka je zmodifikovanie existujúcej učebnice slovenčini tak, že bi sa z nej vihodili všetki poučki a pravidlá o písaní ipsilonu (vibrane slova, viaceré vzori, ktoré existujú len kvoli potrebe rozoznávať aké i sa v ktorom páde píše). Samozrejme bi bola celá už v reformovanom pravopise. Takúto odľahčenú vzorku knih bi sme mohli ukázať viacerím učiteľom, abi mali reálni kontakt s možnou budúcnosťou.

Mam veľkú radosť z toho, že sa tim ipsilon.sk rožšíril o ďalšieho nadšeného spolupracovníka. Verím, že Oto bude veľkou posilou pre budúcnosť reformovaného pravopisu.

Pages

Subscribe to RSS - Juraj's blog