Dano's blog

XXI

Dano's picture

Je veľa smútku
V očiach vidatích žien
Bažia po túžbe
Či prísľube
Neveľkích zmien

Chlieb náš bezlepkoví

Dano's picture

Že ako môže mať manželka necit k aktuálnej domácej situácii. Ja, v snahe obrniť sa pred jej nezáujmom k mojej maličkosti som dobrovoľne absorboval jedno prosseco...a moja milá pani, vediac o viššie spomenutej skutkovej podstate, mi o 23:00 začala visvetľovať technologickí postup vírobi jej bezlepkového chleba, ktorí bi som akože mal aplikovať na jej cesto nasledujúce dopoludnie ... Po prvích troch vetách som manželke nesmelo oponoval, že som sa v jej inštrukciách stratil...bol som úprimní...odmenou mi bolo povíšenecké opovrhnutie a slová: Takže to pre mňa nespravíš !?......a pritom, veď ja robím čo môžem...

Subscribe to RSS - Dano's blog