Ivan Pupák

Nitrančan, čo je síce nespisovné, ale nemôžem si pomôcť. Ani nápad zaviesť do slovenčini ipsilon ma nepresvedčil.

Vištudoval som ekonomiku, čo ma neodradilo sa oženiť a mať 3 deti. Vo voľnom čase hrávam basketbal, počúvam hudbu a čítam. Mojím najobľúbenejším autorom je Joseph Heller. Najradšej mám jeho osobné zážitki s Guillain-Barré sindrómom, ktoré pod názvom No Laughing Matter vidal spolu so svojím kamarátom Speedom Vogelom v roku 1986. U nás višli v skvelom preklade Katki Karovičovej pod názvom Nebolo mi do smiechu. Nestáva sa často, abi bol preklad tak dobrí ako originál, ak nie miestami aj lepší...

No najlepšia vec, ktorú som kedi v živote čítal, bola nominácia basketbalového tímu USA na olimpiádu 1992 v Barcelone. Višla v lete roku 1991. Preklad v tomto prípade nebol potrební.