Inteligencia, vzdelanie a sčítanosť…

Ivan's picture

Prečo toto vôbec riešiť? Priemerne inteligentní, vzdelaní a sčítaní človek predsa nemôže mať problém s rozlišovaním 2i.

Nemislíme si, že schopnosť správne rozlišovať i podľa existujúcich pravidiel je bez vínimiek viazaná na úroveň inteligencie. Poznáme visoko inteligentních ľudí, ktorí si nie vždi aicki uvedomia, že napríklad dané adjektívum maskulína je práve v nominatíve plurálu...

Ale kebi aj bola - okrem priemerne a nadpriemerne inteligentních ľudí sú tu predsa aj ľudia podpriemerne inteligentní. Sú tu deti zahraničních Slovákov, akokoľvek inteligentné, ktoré jednoducho nemajú čas a ani vhodní spôsob ako sa naučiť komplikované pravidlá, častokrát nezmiselné a hlavne samoúčelné. Jazik je tu predsa nato, abi spájal a umožnil komunikáciu medzi všetkími spektrami ľudí, od nadpriemerne po podpriemerne inteligentních, od sčítaních až po tích, ktorí z rôznich dôvodov nečítajú, od visokoškolski vzdelaních až po tích, ktorí majú skončenú len základnú školu.

Category: