Tirania očkovaních

Ivan's picture

Pozorujem okolo seba, že zo zaočkovaních proti covidu sa stávajú tiranizujúce fašistické svine. Zatiaľ bez vínimki. Nepíše sa to ľahko, ale na druhej strane si to môžem dovoliť, keďže som v istom zmisle po smrti. Pravde sa treba pozrieť do očí - platí to aj na druhom svete. A nezaškodí sa vijadrovať jasne namiesto chodenia okolo horúcej kaše.

Je zaujímavé sledovať odpovede na víhradu, prečo zaočkovaních trápi to, či ja som alebo nie som zaočkovaní. Keď je vakcína účinná, nemá sa zaočkovaní predsa čoho báť. Odpovede, s ktorími som sa stretol, siahajú od úprimních "to je pravda" cez zarážajúce "vakcína negarantuje, že to nechitíš" až po sofistikované "moja mama sa nemôže dať očkovať". Mimochodom ani môj otec.

Úprimních je musím povedať veľmi poskromne.

Zarážajúce sú zarážajúce nie kvôli tomu, že bi neboli pravdivé. Vakcína naozaj garantuje iba menej bolestiví priebeh ochorenia. V tom prípade ale moje neočkovanie nemusí zaočkovaného vôbec čo trápiť. Môže to chitiť odo mňa, aj kebi som bol zaočkovaní.

Sofistikované sú hienizmom najhrubšieho zrna. Pretože citovo vidierajú a prenášajú zodpovednosť na iních. Naviše ten, kto sa nemôže dať očkovať, môže rovnako tak nakaziť nezaočkovaného ako to platí opačne. Takže fér hra. Pričom aj tu platí, že ani moje očkovanie negarantuje, že to nechitím a nebudem to šíriť ďalej.

Všetko márne, aj tak bi som sa mal dať podľa zaočkovaních očkovať. Pretože aj oni sa dali. Vínimki sú neprípustné. Úplne najlepšie bi bolo namontovať každému pred dvere turniket, takže bi sa dalo z domu vichádzať iba s covidovím pasom.

Tu nejde ani tak o to, že bi očkovaní buzerovali neočkovaních. Tú robotu za nich spraví štát. Tu ide o to, že keď nevijdem z domu, tak si zaočkovaní iba pomädlia ruki a povedia si "dobre mu tak, debilovi." A ani nebudú vôbec namietať napríklad proti nápadu, abi nezaočkovaní nosili povinne povedzme žltú šesťcípu hviezdu.

Nestretol som zatiaľ žiadneho očkovaného, ktorí bi bol proti covidovému pasu. A nemislím si, že niekedi vôbec stretnem.