Švejk

Ivan's picture

Po niekoľkích desaťročiach som znovu siahol po osudoch dobrého vojaka Švejka a znovu som sa vinikajúco pobavil. V tomto roku, presne 1.marca, uplinulo 100 rokov od vidania ich prvej časti.

Keď som to čítal prví krát, tak som si vôbec neuvedomil podobnosť s Hlavou XXII. Yossarian je síce svojím spôsobom pravím opakom Švejka, ale zobrazenie absurditi a stupiditi vojenského prostredia je dosť podobné.

O Jaroslavovi Hašekovi som toho veľa nevedel a celkom som sa pobavil, čo som sa o ňom dnes dočítal. Ten novinár vo Švejkovi, ktorí píše do nejakého zoologického časopisu, pričom si vimíšľa nové zvieratá - to je sám Hašek zo svojho krátkeho pôsobenia ako redaktora časopisu Svět zvířat odkiaľ ho vihodili práve kvôli článkom o imaginárnich zvieratách. V roku 1911 založil recesistickú anarchistickú Stranu mírného pokroku v mezích zákona. Počas svojho pôsobenia na Sibíri vidával niekoľko časopisov, pričom jedním z nich bol prví časopis v buriatčine, abecedu ktorej sám vitvoril. Pre Buriatov je preto dodnes otcom národa a zakladateľ národného písomníctva.

Švejka nestihol dokončiť. Vraj zomrel uprostred diktovania. Napriek tomu je to druhé najprekladanejšie dielo českej literatúri. Iní zdroj ho dokonca uvádza na prvom mieste.

Jaroslav Hašek zomrel v Lipnici nad Sázavou, kde bola na počesť 130. víročia jeho narodenia odhalená socha s podobou veľkej žulovej hlavi s názvom Hlava XXII a citátom Švejka: „Život lidský, poslušně hlásím, pane obrlajtnant, je tak složitej, že samotnej život člověka je proti tomu hadr“.

Českí spisovateľ Arnošt Lustig má vraj priamo od Josepha Hellera, že bez Švejka bi Hlavu XXII nenapísal.