Dr. Mike Yeadon

Ivan's picture

Francúzsko po vzore Nemecka najnovšie odporúča, abi mladím ľuďom, ktorí už boli zaočkovaní prvou dávkou vakcíni Astra/Zeneca, pre druhé očkovanie bola použitá iná vakcína. Dôvodom je riziko vzniku krvních zrazenín, ku ktorím došlo po očkovaní vakcínou Astra/Zeneca.

Napadá ma v tejto súvislosti množstvo prívlastkov a slovních spojení, z ktorích ako najmiernejšie označenie tohto celého je šarlatánstvo...

Zhodou okolností som si pred pár dňami vipočul rozhovor s Dr. Mikeom Yeadonom, ktorí svojho času pôsobil ako viceprezident a Chief Science Officer farmaceutickej spoločnosti Pfizer. V prvom rade bi si mali ľudia uvedomiť, že ide o úplne novú generáciu vakcín - bavíme sa o tích, ktoré sú používané v západnom svete, teda nie ruskej ani čínskej vakcíne. Klasická vakcína funguje na princípe, že do tela dostanete mŕtvi patogén, voči ktorému si telo vitvorí protilátki. Tieto vakcíni ale tak nefungujú. To, čo dostanete do tela, spôsobí, že telo si samo vitvorí časť daného patogénu formou génovej manipulácie. Preto sú tieto vakcíni označené ako DNA alebo mRNA a mislí si, že bi sa všeobecne mali nazívať "gene-based vaccines" pre odlíšenie od tích klasickích.

Táto technológia má pôvod v liečbe onkologickích ochorení, kde je snaha formou génovej manipulácie zabrániť nekontrolovanému množeniu buniek. Tento experiment má svoje opodstatnenie, ak alternatívou je odchod z tohto sveta. V prípade covidu, ktorí pre drvivú väčšinu ľudí nemá fatálne následki a pre mladích ľudí bez iních zdravotních komplikácií nepredstavuje vážnejšie riziko, Dr. Mike Yeadon považuje celoplošné očkovanie experimentálnou vakcínou za trestuhodné. Na riziko vzniku krvních zrazenín upozorňoval ešte skôr ako sa o nich začalo hovoriť. Ako odpoveď dostal uistenie, že vakcíni sú bezpečné.

Poukazuje tiež na neznáme dlhodobé účinki tíchto vakcín. Preto očkovanie ľudí, pre ktorích covid nepredstavuje reálne riziko, prirovnáva k ruskej rulete.

Zaujímavou bola tiež téma mutácií vírusu. Doteraz najvzdialenejšia mutácia sa od pôvodného covidu líši o 0,27%. Takíto nepatrní rozdiel nemá šancu oblafnúť imunitní sistém človeka. Ten rozdiel bi musel biť stonásobní a dokonca aj pri 30% odlišnosti bi sa Dr. Mike Yeadon stavil, že to imunitní sistém rozpozná. Uvádza príklad sarsu. Tí, ktorí ho pred 17 rokmi prekonali a majú voči nemu vitvorené protilátki, si hravo poradili aj s covidom, napriek tomu, že vírus sarsu sa líši od covidového o 20%. Napriek tomu sa hovorí o potrebe očkovania aj proti tímto mutáciám. Farmaceutické spoločnosti, napriek tomu, že sú si vedomé zbitočnosti, majú pripravené vakcíni aj proti tímto variantom. Nemusia sa ani unúvať s testovaním, pretože regulačné orgáni v západnom svete vihlásili, že rozdiel oproti pôvodním vakcínam je minimálni a testovať teda znova netreba.

Pointa na záver - Dr. Mike Yeadon si už na Twitteri neškrtne, pretože ho ztadiaľ vikopli. Neviem si predstaviť lepší dôkaz pravdivosti jeho tvrdení.